Friday, June 24, 2016

Wednesday, April 20, 2016

Adgangskrav til gymnasierne

Artikel, Berlingske,  b.dk, ved Cathrine Bloch: "Venstre har hele tiden stået fast på, at eleverne fremover skal have mindst 4 i gennemsnit i dansk og matematik i folkeskolen for at komme i gymnasiet, og det gør regeringspartiet fortsat, understreger undervisningsordfører Anni Matthiesen (V)."

Al den stund undervisningen i folkeskolen i matematik og dansk er elendig, og bøgerne er elendige, og karaktergivningen er tilfældig, og AM og hendes fæller ikke kan sørge for at det bliver bedre, bør AM selvfølgelig intet have at sige her.

Basere adgang på gennemsnit i matematik og dansk? Folk, der tror de har forstået noget. er utålelige. Til nød kunne man når folkeskolen er forbedret basere noget på et samlet karaktergennemsnit.


Thursday, April 14, 2016

Prins Henrik

Jeg forstår da så ganske udmærket at prins Henrik ikke vil være repræsentant for et land, der har ladet pøbelen behandle ham så uforskammet.

Folks modstand mod kongehuset bunder i at de ikke forstår, at der ikke findes en ideel styreform.  Kongehuset er hvad vi har, og er betydeligt bedre end alternativerne. En valgt præsident? Så vil vi have den situation at præsidenten er nogens repræsentant, men ikke andres.


Monday, March 21, 2016

"Ha' en god dag"

Synes en gang imellem unge mennesker synes at forvente man siger sådan. Det kommer naturligvis ikke til at ske.

Tuesday, March 1, 2016

Socialist?

Måske. Stemme på et af disse partier: Umuligt. De repræsenteres af usympatiske politikere. Så netop TV-2 nyhederne.

Tuesday, October 20, 2015

Linux Notes

REMEMBER: Never let Linux installation create partitions. Not in the past, not now, and not in the future. Never let Linux installalation decide where to put the boot manager, and never let Linux installation decide which partitions to use.


sudo apt-get update; sudo apt-get install gnome-session-fallback

gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences button-layout 'menu:minimize,maximize,close'


Theme: Radiance.

Keyboard shortcuts:

Preferences, CompizConfig Settings Manager, Grid.
Preferences, CompizConfig Settings Manager, General Options.

Preferences, Keyboard.

File: /etc/default/keyboard.

XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="dk"
XKBVARIANT=""
XKBOPTIONS="numpad:microsoft"


File: .xbindkeysrc.

sudo apt-get install wmctrl

sudo apt-get install xbindkeys

Latex:

texworks
texlive
texlive-latex-extra


hosts:

Remember that. Just visted b.dk without.

More:

sudo apt-get install stunnel4
.bashrc (editor)
/etc/rc.local (tunnel)


More (some may not be valid):

sudo apt-get install mc
sudo apt-get install erlang-base
sudo apt-get install texlive-latex-extra
sudo apt-get install ghc
sudo apt-get install udisks
sudo apt-get install dosbox
sudo apt-get install gedit-plugins
sudo apt-get install hlint
sudo apt-get install hlint
sudo apt-get install cabal-install
sudo apt-get install r-base-core
sudo apt-get install texlive-lang-danish
sudo apt-get install hunspell

sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer

To accept license: tab enter